Parafenbesluitenlijst 22 september 2020

Ter kennisname in de vergadering van: 22 september 2020

Jaarverantwoording Wet Kinderopvang 2019

Datum besluit: 18-09-2020

Poststuknummer: 202000579

Het college heeft besloten:

  1. De toezichtinformatie ten behoeve van de jaarverantwoording kinderopvang Pekela 2019 vast te stellen.

Wob-verzoek inzake Team Keizer

Datum besluit: 10-09-2020

Poststuknummer: 202000635

Het college heeft besloten:

  1. Het Wob-verzoek gedeeltelijk (geanonimiseerd) toe te wijzen
  2. Het Wob-verzoek gedeeltelijk door te sturen naar het Dagelijks Bestuur van het Openbaar Lichaam De Kompanjie
  3. Het Wob-verzoek gedeeltelijk af te wijzen