Besluitenlijst 25 juli 2023

Beslissing op bezwaar maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp

Het college heeft besloten:

- Het bezwaarschrift gedeeltelijk gegrond verklaren;
- Instemmen met de beslissing op bezwaar;
- Het toekennen van proceskosten van 1 punt ad € 597,- voor het schrijven van een bezwaarschrift.

Behoud van adressen Kienholt 1 en 1A 1

Het college heeft besloten:

De in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen geregistreerde adressen Kienholt 1 en 1A niet te wijzigen.