Besluitenlijst 4 oktober

Verzoek tot betalingsregeling

Het college heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van het verzoek
  2. Medewerking te verlenen een aan een betalingsregeling.
  3. Aanvrager conform bijgaande brief hierover te informeren

Woningsplitsing Feiko Clockstraat 54 te Oude Pekela

Het college heeft besloten:

  1. Geen medewerking te verlenen aan het toevoegen van een zelfstandige wooneenheid door middel van een kavelsplitsing
  2. Initiatiefnemer met bijgevoegde conceptbrief te informeren over uw standpunt.

Verlenging huur Molenhof voor opvang ontheemden uit Oekraïne tot en met 31 augustus 2023

Het college heeft besloten:

  1. De huurovereenkomst met Estea gesloten op 22-03-2022 met betrekking tot bedrijfsruimte bestaande uit 71 wooneenheden gelegen aan de Scholtenswijk 1 te 9665 KN Oude Pekela met bijbehorend terrein (beter bekend onder de naam de Molenhof) te verlengen tot en met 31 augustus 2023.
  2. Daartoe bijgaande ‘Allonge II’ op de genoemde huurovereenkomst door de burgemeester namens het college van B&W te laten ondertekenen.
  3. Verlenging beleidsregels Eenmalige Energietoeslag 2022 gemeente Pekela
  4. De eerder vastgesteld beleidsregels Eenmalige Energietoeslag 2022 gemeente Pekela met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2022 te verlengen tot uiterlijk 1 januari 2023
  5. Brief naar de raad en een persbericht