Parafenlijst 20 oktober 2023

Verkoop grond W.H. Bosgastraat 56 Oude Pekela

Het college heeft besloten:

1. In te stemmen met verkoop van perceel grond voor € € 57.420,= ex BTW aan kopers, zie hiervoor bijlage 1.
2. De financiële afwikkeling te verwerken in de grondexploitatie Bosgastraat Oude Pekela bij de jaarrekening 2023.