Parafenbesluitenlijst 19 oktober 2021

Vrijgave vacature Adviseur IV, team Bestuursondersteuning

Het college heeft besloten:

  1. In te stemmen met de vrijgave voor interne werving van de vacature Adviseur IV voor 1 fte bij het team Bestuursondersteuning, taakveld Planning en Control.

Invulling vacature Medewerker beleidsuitvoering II, team Sociaal, taakveld WMO/Jeugd

Het college heeft besloten:

  1. Een arbeidsovereenkomst per 1-12-2021 voor de duur van 1 jaar aan te gaan met de betrokken kandidaat onder de overeengekomen arbeidsvoorwaarden.