Besluitenlijst 5 september 2023

Programma bruggen Pekelder Hoofddiep – Subsidie Dorpscoöperatie Pekela UA

Het college heeft besloten:

Subsidieaanvraag en verzoek tot verstrekken informatie Dorpscoöperatie Pekela UA voor kennisgeving aan te nemen. In te stemmen met het onder voorwaarden verlenen van ca € 130.000 inclusief btw (€107.000,- exclusief btw) subsidie aan de Dorpscoöperatie Pekela UA en dit te dekken uit het budget groot onderhoud bruggen Pekelder Hoofddiep. In te stemmen met het onder voorwaarden verstrekken van het verzoek tot informatie en hiervoor een geheimhoudingsverklaring te sluiten. Af te wijken van de subsidie verordening. Dit besluit voor te leggen aan de raad.


Aanwijzing als trouwlocatie

Het college heeft besloten:

Voor het op 12 juli 2024 om 15.00 uur te voltrekken huwelijk de locatie, Albatrosstraat 104 B, 9663 PT Nieuw Pekela voor die dag aan te wijzen als gemeentehuis in de zin van Art. Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.


VNG ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota 2024

Het college heeft besloten:

Akkoord te gaan met de arbeidsvoorwaardennota 2024 van de ledenraadpleging van de VNG, met uitzondering het bieden van de mogelijkheid van een 40-urige werkweek.