Besluitenlijst 20 september

Aankoop- en verkoop gronden Industrieterrein West aan Garage en Bergingsbedrijf Fruitema BV.

Het college heeft besloten:

  1. Het perceel met nummer I sectie D -3015 gedeeltelijk te verkopen voor een bedrag van € 28.418,= aan Garage en Bergingsbedrijf Fruitema BV
  2. Het perceel met nummer I sectie D-3014 gedeeltelijk aan te kopen voor een bedrag van € 14.411,25 van Garage en Bergingsbedrijf Fruitema BV
  3. De financiële afwikkeling te verwerken in de grondexploitatie Industrieweg West en te verantwoorden in de begroting bij de Collegerapportage in het najaar 2022.

Woo- verzoek betreffende de aan de gemeenteraad voorgelegde dossiers ivm de besluitvorming bruggen (4)

Het college heeft besloten

1. Het Woo- verzoek af te wijzen.