Parafenbesluitenlijst 24 november 2020

Parafenbesluitenlijst college B en W Pekela week 47

Jaar: 2020

Ter kennisname in de vergadering van: 24 november 2020

Besluiten

Begroting 2020 en Bestuursverslag 2019 Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG)

Datum besluit: 20-11-2020

Nummer: 202000835

Het college heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van de begroting 2020 en het bestuursverslag 2019 van SOOOG

  2. De raad de begroting 2020 en het bestuursverslag 2019 ter kennisname voor te leggen

  3. Een gezamenlijke reactie in te dienen bij SOOOG

Verzoek voor het realiseren van een mestbassin aan de Tweederdeweg te Nieuwe-Pekela, te weten op kad

Datum besluit: 20-11-2020

Nummer: 202000842

Het college heeft besloten:

  1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor het realiseren van een mestbassin aan de Tweederdeweg te Nieuwe-Pekela, te weten op kadastraal perceel I 668, mits het archeologisch onderzoek aantoont dat er rekening is gehouden met de archeologische verwachtingswaarde

  2. Initiatiefnemer met bijgevoegde conceptbrief te informeren over uw standpunt.

Verzoek bijplaatsen 2 urnen in bestaand dubbel graf

Datum besluit: 20-11-2020

Nummer: 202000854

Het college heeft besloten:

  1. Bij uitzondering eventueel toe te staan dat 2 asbussen worden bijgezet in het dubbelgraf 16/01/07/041 en 16/01/07/042 gelegen op de algemene begraafplaats “Wedderweg” te Oude Pekela.

Preventiemiddelen 2020 (OGGZ en Maatschappelijke Opvang) regio Pekela/Veendam

Datum besluit: 20-11-2020

Nummer: 202000861

Het college heeft besloten:

  1. Het activiteitenplan 2020 vast te stellen.

  1. Het beschikbare budget 2020 ad. € 64.356,- voor de gemeente Pekela in te zetten voor de uitvoering van het activiteitenplan.