Besluitenlijst 28 februari 2023

Algemene machtiging procesvertegenwoordiging

Het college heeft besloten:

1.    Betrokkene te machtigen om het college in rechte te vertegenwoordigen

2.    De machtiging te laten gelden tot wederopzegging of einde opdrachtovereenkomst

Bijdrage aardbeving Turkije en Syrie

Het college heeft besloten:

1.    Een bedrag van 12.500 euro te doneren als gevolg van de zware aardbeving in Turkije en Syrië

2.    Dit bedrag over te maken naar het VNG Fonds voor de wederopbouw gecoördineerd door VNG International