Besluitenlijst 25 februari 2020

Aanwezig:

  • Burgemeester: J. Kuin
  • Wethouders: H. Hemmes, J. van Mannekes en H. Busemann
  • Secretaris: J. van der Woude

Gewijzigde openingstijden 2020

Het college heeft besloten:

  1. In te stemmen met de gewijzigde openingstijden gedurende de zomer- en kerstvakantie.
  2. In te stemmen met de gewijzigde openingstijden 22 mei en 18 juni 2020.
  3. In te stemmen met de openstelling van het gemeentehuis op 22 mei van 09:00 tot 10:00 uur, voor de burgerlijke stand.

Benoeming leden welstandscommissie

Het college heeft besloten:

  1. De raad voor te stellen de leden van de welstandscommissie te (her)benoemen
  2. Raadsvoorstel onder redactie laten uit gaan