Besluitenlijst 30 april 2024

Harmonisering van de buitensportlocaties middels het opstellen van een beheerplan in de gemeente Pekela

Het college heeft besloten:

  • In te stemmen met het opstellen van een beheerplan voor de gemeentelijke buitensportlocaties.
  • De gemeenteraad via bijgevoegd raadsvoorstel te verzoeken een incidenteel budget van €50.000,- beschikbaar te stellen.
  • De gemeenteraad via bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen om de begroting 2024 daarvoor te wijzigen conform de uitwerking in de financiële paragraaf.