Parafenbesluitenlijst 12 oktober 2021

Routebureau 2022-2025

Het college heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van het rapport Routebureau Groningen voor de periode 2022-2025, zie bijlage 1.

  2. De bijdrage vanuit Pekela ad € 2000,46 vanaf 2022 tot en met 2025 te dekken uit budget Toerisme.