Parafenbesluitenlijst 12 januari 2021

Crisisfaciliteit Limor

Nummer: 202000963

Datum besluit: 08/01/2021

Het college heeft besloten:

  1. Crisisfaciliteit van Limor te verlengen tot 31 december 2021.

  2. De kosten voor 2021 ad. €12.458,-te dekken uit het beschikbare budget OGGz uitvoering 2021.

  3. Limor per beschikking op de hoogte te stellen van uw besluit.