Parafenbesluitenlijst 26 mei 2020

Ter kennisname in de vergadering van 26 mei 2020

Specifieke maatregelen Corona pgb Jeugd en Wmo

Datum besluit: 22-05-2020   

Poststuknummer: 202000298

Het college heeft besloten:

  1. Specifieke maatregelen pgb Jeugd en Wmo te nemen conform de brief van VWS aan VNG van 3 april, kenmerk 1671077-203953-DMO

Betaling Ommelander Samenwerking tijdens Corona

Datum besluit: 22-05-2020

Poststuknummer: 202000340

Het college heeft besloten:

  1. Tijdens de Corona periode een aangepaste betalingsregeling toe te passen voor gecontracteerde aanbieders Begeleiding en Dagbesteding.
  2. Deze werkwijze ambtelijk te verlengen wanneer het Rijk opdracht geeft om de regeling ook na 31 mei 2020 toe te passen.
  3. Het addendum vast te stellen bij het contract Ommelander waarin de alternatieve inzet voor Begeleiding groep tijdens de Corona periode wordt geregeld.

structurele bijdrage vereniging Groninger Dorpen

Datum besluit: 22-05-2020

Poststuknummer: 202000383

Het college heeft besloten:

  1. Het verzoek om een structurele bijdrage aan de verenging Groninger Dorpen af te wijzen.
  2. in te stemmen met bijgevoegde brief aan de verenging Groninger Dorpen vast te stellen en te verzenden.

Mandatering voorlopige gunningsbesluit Europese Aanbesteding inkoop GAS aan gemeente Oldambt

Datum besluit: 15-05-2020

Poststuknummer: 202000391

Het college heeft besloten:

  1. Het College van B&W van de gemeente Oldambt door middel van bijgevoegd mandaatbesluit te mandateren voor de inkoop van aardgas voor de gemeente Pekela.
  2. Hiervoor het bijgevoegde mandaatbesluit te tekenen.
  3. Het College van B&W van de gemeente Oldambt conform het besluit te informeren.