Besluitenlijst 18 februari 2020

Aanwezig:

  • Burgemeester: J. Kuin
  • Wethouders: H. Hemmes, J. van Mannekes en H. Busemann
  • Secretaris: J. van der Woude

Raadsconsultatie Regionale Energie Strategie (RES)

Het college heeft besloten:

  1. Het consultatiedocument Regionale Energie Strategie (RES) samen met de begeleidende brief naar de raad te sturen.

Waterketenakkoord Groningen - Noord Drenthe 2020-2025

Het college heeft besloten:

  1. Akkoord te gaan met de dienstverleningsovereenkomst met de VGG voor het aanstellen van de waterregisseur en de aanvullende dienstverlening
  2. De kosten komen ten laste van de Rioolheffing