Parafenbesluitenlijst 7 juni 2022

Beleidsregels Individuele studietoeslag gemeente Pekela 2022

Het college heeft besloten:

  1. Bijgaande beleidsregels Individuele studietoeslag gemeente Pekela 2022 vast te stellen;

  2. De Verordening studietoeslag gemeente Pekela 2015 in te trekken per 1 april 2022.