Besluitenlijst 12 juni 2023

Nieuwe overeenkomst Sociale Recherche Oost-Groningen

Het college heeft besloten:

1. Akkoord te gaan met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst Sociale Recherche Oost-Groningen.

Opdrachtverlening vorming Gebiedsfonds (zonneparken)

Het college heeft besloten:

1.    Raadsvoorstel concipiëren

Duurzaamheid in het kader van klimaatakkoord

Het college heeft besloten:

1.    De memo duurzaamheid in het kader van het klimaatakkoord voor kennisgeving aan te nemen

2.    Op korte termijn aan Duurzaamheidsvisie opstellen

3.    Informatiebrief opstellen voor de gemeenteraad met betrekking tot de huidige stand van zaken

4.    Transsitievisie warmte betrekken bij de Duurzaamheidsvisie

5.    het nationaal isolatieprogramma meenemen in de informatiebrief

6.    de CDOKE aanvragen en meenemen in de informatiebrief

7.    de organisatie versterken voor duurzaamheidsbeleid