Besluitenlijst 17 november 2020

Besluitenlijst College B en W Pekela 17 november 2020

Aanwezig: Burgemeester J. Kuin, wethouders H. Hemmes en J. van Mannekes en secretaris J. van der Woude

Afwezig: wethouder H. Busemann

Besluiten

Verzoek bijplaatsen urn in bestaand graf

Het college heeft besloten:

  1. Bij uitzondering toe te staan dat een asbus wordt bijgezet in graf 10/04/06/001 gelegen op de algemene begraafplaats ‘'Wedderweg" te Oude Pekela.

Subsidiëren wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) begeleiding 2022

Het college heeft besloten:

  1. Alle Wmo begeleiding Zorg in Natura (ZiN) die momenteel is ingekocht middels de contracten Ommelander Samenwerking (individueel en collectief / basis en speciaal) per 1 januari 2022 uit te laten voeren door de Badde

  2. Alle Wmo begeleiding persoonsgebonden budget (Pgb) (individueel en collectief / basis en speciaal) per 1 januari 2022 uit te laten voeren door de Badde

  3. Voor deze begeleiding een subsidieregeling te treffen met de Badde

  4. De gemeenteraad op de hoogte te stellen van uw besluit middels bijgaande brief