Parafenbesluitenlijst 14 juni 2022

Formatie team Dienstverlening

Het college heeft besloten:

  1. Aan het formatieplan per 1-7-2022 een functie toevoegen van adviseur V voor 0,8 fte bij de afdeling Dienstverlening, taakveld Communicatie;

  2. Een vacature voor deze functie vrijgeven voor gelijktijdige in- en externe werving.

  3. De incidenteel extra lasten ad € 31.500 van zes maanden in 2022 en de structurele extra lasten van € 63.000 met ingang van 2023 te dekken vanuit het reeds beschikbare budget voor personeelskosten.