Parafenlijst 19 september 2023

Kwijtschelding huur kiosk Heeresmeer

Het college heeft besloten:

  • In te stemmen met de kwijtschelding van de huur en stroomkosten aan de huurder. De huurder hierover te informeren via bijgaande brief (Zie bijlage 1).