Parafenlijst 28 mei 2024

Doelen sociale agenda Nij Begun

Het college heeft besloten:

  • Instemmen met de doelen voor de sociale agenda als kader voor de verdere uitwerking van de sociale agenda.
  • Instemmen met de brief aan de raad over de doelen voor de sociale agenda waarmee raad in de gelegenheid wordt gesteld een zienswijze te geven voor het zomerreces.