Besluitenlijst 26 oktober 2021

Aanschaf Materieel Buitendienst

Het college heeft besloten:

Af te wijken van het inkoopbeleid en:

  1. Een jonge gebruikte vrachtwagen aan te schaffen.

  2. Een grote tractor aan te schaffen.

  3. Een compact tractor aan te schaffen.

  4. Een tweetal aanbouw apparaten t.b.v. maaien en beplantingen snoeien aan te schaffen.

  5. Een aantal aanbouwmachines t.b.v. het onderhouden van sportvelden aan te schaffen.

  6. Een (lichte) kipper kraan aan te schaffen.

Najaarsnota

Het college heeft besloten:

  1. de najaarsnota 2021 vaststellen

  2. tekst raadsvoorstel vaststellen