Parafenlijst 28 augustus 2023

Advisering aanwijzing lokale omroep

Het college heeft besloten:

1. Het raadsvoorstel inzake de advisering op de aanvraag van Radio Westerwolde om te worden aangewezen als lokale publieke media instelling door het Commissariaat voor de Media vast te stellen;


Verkoop groenstrook Kazernwijk 6 Nieuwe Pekela

Het college heeft besloten:

Het perceel groen gelegen voor Kazernewijk 6 te Nieuwe Pekela voor een bedrag van € 870,= k.k. te verkopen aan Enexis, conform de concept overeenkomst, zie bijlage 1.
De incidentele extra baten van € 870,= k.k. te verwerken bij het actualiseren van de budgetten bij de Collegerapportage 2023.


Regionaal beleidsplan veiligheid Noord Nederland 2024-2027

Het college heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van het vanuit het Regionaal Bestuurlijk Politieoverleg (RBPO) opgestelde Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord Nederland 2024-2027.
  2. Te besluiten hierop geen nadere zienswijzen te formuleren of in te dienen.
  3. Hiertoe bijgevoegd raadsvoorstel vast te stellen.