Parafenbesluitenlijst 15 juni 2021

Principeverzoek voor de realisatie van een woonbestemming aan de Tilstraat H 11 te Nieuwe Pekela.

Het college heeft besloten:

  1. In principe medewerking te verlenen aan de realisatie van een woonbestemming aan de Tilstraat H 11 te Nieuwe Pekela

  2. Initiatiefnemer met bijgevoegde conceptbrief te informeren over uw standpunt

Conceptaanvraag voor de realisatie van een woonbestemming ten behoeve van vier grondgebonden woningen

Het college heeft besloten:

  1. In principe onder voorwaarden medewerking te verlenen aan de realisatie van een woonbestemming ten behoeve van vier grondgebonden woningen aan de Ericalaan (ongenummerd) te Oude Pekela;

  2. Initiatiefnemer met bijgevoegde conceptbrief te informeren over uw standpunt.

Vervanging sportvloeren gymlokaal de Groenling en gymlokaal Theo Thijssenschool

Het college heeft besloten:

  1. De raad bij de Najaarsnota 2021 voor te stellen om akkoord te gaan met een wijziging in de vervangingsinvesteringen door het beschikbare krediet voor het vervangen van de sportvloer in de Groenling aanvullend in te zetten voor het vervangen van de sportvloer in de Theo Thijssenschool en het vervangen van de sportvloer in Sporthal de Spil uit te stellen tot 2029.

  2. Het beschikbare krediet van € 25.000,- vrij te geven voor de sportvloeren in de Groenling ad. €14.000 en in de Theo Thijssenschool ad. € 11.000 en het krediet voor de sportvloer in Sporthal de Spil te laten vervallen na besluitvorming van de Raad bij de Najaarsnota 2021.

  3. Vooruitlopend op het besluit van de Raad bij de Najaarsnota 2021 de vervanging van de sportvloeren in de gymlokalen De Groenling en Theo Thijssen uit te voeren in de zomervakantie.

  4. De opdracht te gunnen aan Pulastic Sportvloeren.