Bouwen en omgeving

Wonen, bouwen, verbouwen en monumenten in gemeente Pekela.

 • Bouwen en verbouwen

  Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen? Hier zijn verschillende regels voor. Vaak moet u een melding doen of een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente.

 • Omgevingsvergunning

  Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen? Bijvoorbeeld een dakkapel, een aanbouw of een inrit voor uw huis? Of wilt u een boom kappen? Hier zijn verschillende regels voor.

 • Bestemmingsplannen

  Met bestemmingsplannen regelt de gemeente waar u wel en niet mag bouwen. En hoe u gebouwen en gronden mag gebruiken.

 • Zienswijze indienen

  Wanneer u een reactie wilt geven op een ruimtelijk plan, zoals een ontwerpbouwvergunning. bestemmingsplan, of een wijzigingsplan, dan kunt u een zienswijze indienen.

 • Bouwtekening uit het archief inzien

  U kunt bij de gemeente bouwtekeningen en tekeningen van verbouwingen opvragen. Deze tekeningen zijn afkomstig uit het archief van de gemeente.

 • Bouwplannen bekijken

  Wilt u weten of er bouwplannen bij u in de buurt zijn? Alle bouwplannen worden bekend gemaakt op de gemeentelijke website.

 • Nieuwbouwprojecten en vastgoed

  Centraal in Oost-Groningen ligt Pekela, de sociaalste gemeente van Nederland die zich graag inzet voor haar ruim 12.000 inwoners. De ontwikkeling in goede woon- en leefbaarheid doen we samen met de inwoners.

 • Monumenten

  Monumenten in Pekela, monumentenbeleid, monumentenvergunning, monumentensubsidie

 • Rioolaansluiting aanvragen

  Als u voor een nieuw huis een aansluiting op het rioolstelsel wilt, moet u dit aanvragen bij de gemeente. Dat geldt ook wanneer u het riool wilt vervangen.

 • Toestemming kabels en leidingen leggen

  U wilt kabels en leidingen in grond van de gemeente aanleggen? Dan heeft u onze toestemming nodig. Voor grotere werkzaamheden heeft u een vergunning nodig.

 • Melding mobiele puinbreker

  Gaat u een mobiele puinbreker gebruiken? Meld dit op tijd. Er zijn regels voor, om overlast voor andere mensen te voorkomen.

 • Woonwagenstandplaats

  Wilt u in aanmerking komen voor een woonwagenstandplaats? Of bent u op zoek naar een andere woonwagenstandplaats? Dan is het nodig dat u zich inschrijft in het register van standplaatszoekenden van onze gemeente. Als er geen standplaatsen beschikbaar zijn komt u op een wachtlijst.

 • Omgevingsdienst Groningen

  De Omgevingsdienst Groningen voert een aantal taken uit in opdracht van de gemeente Pekela.

 • Excessenregeling

  Uiterlijke verwaarlozing van panden tast de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving aan. Het is daarom wenselijk om hiertegen handhavend te kunnen optreden.

 • Woonruimte splitsen

  Wilt u in uw pand losse appartementen verhuren? Dan heeft u een splitsingsvergunning nodig van de gemeente waar het pand staat.

 • Omzetten zelfstandige woonruimte (kamerverhuur)

  Wilt u in een woning losse kamers gaan verhuren? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. U zet namelijk zelfstandige bewoning om naar onzelfstandige bewoning.

 • Handhaving blauwe zone

  Vanaf maandag 2 november 2020 wordt er gehandhaafd op het parkeren in de blauwe zone in Oude Pekela.