Omgeving

 • Klimaatadaptatie

  De aarde warmt op en het klimaat verandert. De gevolgen van klimaatsverandering worden steeds meer zichtbaar. Zo stijgt de zeespiegel en krijgen we steeds vaker te maken met hittegolven, droogte en extreme regenbuien. Dit kan weer leiden tot hinder, overlast en schade.

 • Zienswijze indienen

  Wanneer u een reactie wilt geven op een ruimtelijk plan, zoals een ontwerpbouwvergunning. bestemmingsplan, of een wijzigingsplan, dan kunt u een zienswijze indienen.

 • Bouwtekening uit het archief inzien

  U kunt bij de gemeente bouwtekeningen en tekeningen van verbouwingen opvragen. Deze tekeningen zijn afkomstig uit het archief van de gemeente.

 • Nieuwbouwprojecten en vastgoed

  Centraal in Oost-Groningen ligt Pekela, de sociaalste gemeente van Nederland die zich graag inzet voor haar ruim 12.000 inwoners. De ontwikkeling in goede woon- en leefbaarheid doen we samen met de inwoners.

 • Monumenten

  Monumenten in Pekela, monumentenbeleid, monumentenvergunning, monumentensubsidie

 • Duurzaamheid

  Energieloket, visie op zonneparken, stimuleringslening duurzame particuliere woningverbetering, openbare laadpalen, slim wonen, Pekela geeft gas!

 • Rioolaansluiting aanvragen

  Als u voor een nieuw huis een aansluiting op het rioolstelsel wilt, moet u dit aanvragen bij de gemeente. Dat geldt ook wanneer u het riool wilt vervangen.

 • Toestemming kabels en leidingen leggen

  U wilt kabels en leidingen in grond van de gemeente aanleggen? Dan heeft u onze toestemming nodig. Voor grotere werkzaamheden heeft u een vergunning nodig.

 • Melding mobiele puinbreker

  Gaat u een mobiele puinbreker gebruiken? Meld dit op tijd. Er zijn regels voor, om overlast voor andere mensen te voorkomen.

 • Woonwagenstandplaats

  Wilt u in aanmerking komen voor een woonwagenstandplaats? Of bent u op zoek naar een andere woonwagenstandplaats? Dan is het nodig dat u zich inschrijft in het register van standplaatszoekenden van onze gemeente. Als er geen standplaatsen beschikbaar zijn komt u op een wachtlijst.

 • Omgevingsdienst Groningen

  De Omgevingsdienst Groningen voert een aantal taken uit in opdracht van de gemeente Pekela.

 • Excessenregeling

  Uiterlijke verwaarlozing van panden tast de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving aan. Het is daarom wenselijk om hiertegen handhavend te kunnen optreden.

 • Handhaving blauwe zone

  Vanaf maandag 2 november 2020 wordt er gehandhaafd op het parkeren in de blauwe zone in Oude Pekela.

 • Welstandsnota Pekela

  11 januari 2023, pdf, 14MB

  De ‘Welstandsnota Pekela’ vervangt de huidige welstandsnota uit 2004. De nieuwe welstandsnota is soepeler, flexibeler en biedt meer ruimte voor maatwerk. Het uitgangspunt van de welstandsnota is dat we zuinig zijn op de gebouwen en plekken die we mooi vinden en die belangrijk zijn voor onze identiteit.