Parafenbesluitenlijst 28 januari 2020

Ter kennisname in de vergadering van: 28 januari 2020

Crisisfaciliteit Limor

Datum besluit: 24-01-2020

Poststuknummer: 202000007

Het college heeft besloten:

  1. Crisisfaciliteit van Limor te verlengen tot 31 december 2020. De kosten voor 2020 ad. €12.206,- te dekken uit het budget OGGz uitvoering.
  2. Limor per beschikking op de hoogte te stellen van uw besluit.

Jaaropdracht 2020 Omgevingsdienst Groningen (ODG)

Datum besluit: 24-01-2020

Poststuknummer: 202000032

Het college heeft besloten:

  1. De jaaropdracht 2020 van de ODG vast te stellen en deze te ondertekenen.

Najaarsnota 2019 en Kadernota 2021 van de Omgevingsdienst Groningen (ODG)

Datum besluit: 24-01-2020

Poststuknummer: 202000048

Het college heeft besloten:

  1. De Najaarsnota 2019 van de ODG ter informatie voor te leggen aan de gemeenteraad.
  2.  De Kadernota 2021 van de ODG ter informatie voor te leggen aan de gemeenteraad.