Parafenbesluitenlijst 30 maart 2021

Uitvoeringsplan Werkgeversdienstverlening Werk in Zicht 2021

Datum besluit: 26-03-2021

Het college heeft besloten:

  1. Het bijgaande uitvoeringsplan werkgeversdienstverlening Werk in Zicht 2021 vast te stellen;

  2. Kennis te nemen van het programmaplan Werk in Zicht 2021.

Aanwijzen verplichte verlofdag 2021

Datum besluit: 26-03-2021

Het college heeft besloten:

  1. Te bepalen dat de gemeente Pekela op 14 mei 2021 gesloten is en die dag aanwijzen als een verplichte vrije dag voor de medewerkers van de gemeente Pekela

Beleidsplan SHV 2021 – 2024

Datum besluit: 26-03-2021

Het college heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van het Beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2024;

  2. Het beleidsplan ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.