Besluitenlijst 21 september 2021

Plan van Aanpak toekomstvisie 'Pekela in beweging'

Het college heeft besloten:

  1. Op basis van het Koersdocument van start te gaan met de toekomstvisie voor Pekela.

  2. Kennis te nemen van het plan van aanpak ‘Pekela in beweging’

  3. In afwijking van het aanbestedingsbeleid een projectleider in te huren.

  4. De geraamde kosten ad € 42.060 ten laste te brengen van het budget Inhuur Tijdelijk Personeel/advieskosten (6300.2310.10).