Besluitenlijst 16 november 2021

Jeugdhulp in Pekela 2021-2022

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met het voortzetten van Praktische gezinsondersteuning in 2021 en 2022;

 2. Akkoord te gaan met het uitbreiden van Praktische gezinsondersteuning in 2021 en 2022;

 3. Hiervoor in 2021 en 2022 een incidentele subsidie te beschikken aan Team050 en de Badde;

 4. De incidentele subsidie 2021 aan De Badde ad € 48.940,-- ten laste te brengen van het Jeugdhulpbudget 2021;

 5. De incidentele subsidie 2021 aan Team 050 ad € 109.311,-- ten laste te brengen van het Jeugdhulpbudget 2021;

 6. De incidentele subsidie 2022 aan De Badde ad € 132.226,-- ten laste te brengen van het in de begroting 2022 opgenomen budget voor jeugdhulp;

 7. De incidentele subsidie 2022 aan Team 050 ad € 250.000,-- ten laste te brengen van het in de begroting 2022 opgenomen budget voor jeugdhulp;

 8. Akkoord te gaan met de invulling van de pool “invliegers” 2022 en hiervoor in 2022 een incidentele subsidie te beschikken aan Lentis, Elker, Molendrift;

 9. De incidentele subsidie 2022 aan Lentis ad € 45.100,-- ten laste te brengen van het jeugdhulpbudget 2022;

 10. De incidentele subsidie 2022 aan Elker ad € 55.400,-- ten laste te brengen van het jeugdhulpbudget 2022;

 11. De incidentele subsidie 2022 aan Molendrift ad 45.642,-- ten laste te brengen van het jeugdhulpbudget 2022;

 12. De functie Ondersteuner Jeugd en Gezin m.i.v. 01-01-2022 onder te brengen in de gemeentelijke organisatie, toe te voegen aan de pool “invliegers” en de gemeentesecretaris op te dragen voor de implementatie van dit besluit zorg te dragen;

 13. Akkoord te gaan met een uitbreiding van diensten door De Badde (uitbreiding capaciteit trajecten Kinderen In Een Scheiding, doorontwikkelen programma groep 8 naar voortgezet onderwijs en doorontwikkelen programma schuldpreventie op scholen) en de incidentele subsidie aan De Badde in 2022 te verhogen met € 40.000,--;

 14. De incidentele subsidie 2022 aan De Badde ten laste te brengen van het in de begroting 2022 opgenomen budget voor jeugdhulp;

 15. Akkoord te gaan met een doorontwikkeling van het systeemgericht werken;

 16. De inzet op Praktische Gezinsondersteuning, de pool “invliegers en de uitbreiding van diensten door de Badde in 2022 te monitoren en in het najaar van 2022 een besluit te nemen over een mogelijke voortzetting en/of aanpassing van deze ondersteuning.