Parafenbesluitenlijst 23 maart 2021

Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Pekela 2021

Datum besluit: 19/03/2021

Het college heeft besloten:

  1. Bijgaande (gewijzigde) Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten van het bestaan 2021 vast te stellen;

  2. Hiermee de op 9 maart jl. vastgestelde Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Pekela 2021 in te trekken;

  3. Het budget ‘bijzondere bijstand’ nogmaals te verhogen met € 100.000,- en dit te dekken vanuit de extra rijksmiddelen die voor deze regeling zijn aangekondigd.

  4. De bijbehorende budgettair neutrale effecten te wijzigen in de begroting bij de voorjaarsnota 2021.