Parafenbesluitenlijst 21 december 2021

Gewijzigde Leidraad Invordering gemeente Pekela 2022

Het college heeft besloten:

  1. De bijgevoegde Leidraad Invordering gemeente Pekela 2022 vast te stellen.

  2. Het besluit in werking te laten treden met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

Publiek vervoer en continuïteitsbijdrage

Het college heeft besloten:

  1. Krimpoptie toepassen per 01-01-22 voor Wmo/Hub vervoer. Het percentage krimp wordt, per perceel bepaald op het aantal gedeclareerde kilometers jaar 2019 in vergelijk met 2021.

  2. Bij instellen van een landelijke/regionale lockdown of plaatselijke sluiting scholen/SW bedrijven vanaf de zesde school/werkdag na afkondiging lockdown de beschikbaarheidstoelage toekennen.

  3. Fluctuatieschema conform bijlage toepassen per 01-01-22. De uitvoering van het percentage van de maandelijkse fluctuatie wordt bepaald op het aantal declarabele kilometers referentiemaand 2019 per gemeente t.o.v. het aantal gedeclareerde kilometers maand 2022.

Richtlijnen bijzondere bijstand 2022 gemeente Pekela

Het college heeft besloten:

  1. De geactualiseerde Richtlijnen bijzondere bijstand 2022 van de gemeente Pekela vast te stellen per 1-1-2022.