Parafenbesluitenlijst 22 december 2020

Verkoop pand Feiko Clockstraat 107 Oude Pekela

Nummer: 202000958

Datum besluit: 22/12/2020

Het college heeft besloten:

  1. Het pand F. Clockstraat 107 in Oude Pekela , onder voorwaarden, te verkopen voor een bedrag van € 135.000,=

  2. De potentiele koper erop te wijzen dat hij voor, sloop, herbouw c.q. herontwikkeling hiervoor apart de benodigde vergunningen moet aanvragen.

  3. De financiële gevolgen van deze vastgoedtransacties te betrekken bij de actualisatie van transacties vastgoed en het Centrumplan Oude Pekela.