Besluitenlijst 27 september

Machtiging Rechtbank

Het college heeft besloten:

  1. Mevrouw A. Rietveld te machtigen om het college te vertegenwoordigen en verweer te voeren tijdens de rechtbankzitting van 5 oktober 2022