Besluitenlijst 19 juli 2022

Organisatieontwikkeling

Het college heeft besloten:

 1. Het uitbreiden van team Dienstverlening met 1,0 fte, medewerker Adviseur V financieel consulent
 2. Vacature openstellen voor interne en externe werving
 3. Tijdelijke inzet van projectleider voor team Fysiek
 4. Tijdelijke inzet voor beleidsmatige producties
 5. Het beschikbaar gestelde budget ad €500.000,- in te zetten voor de aanstelling van een financieel consulent, extra inhuur voor team Fysiek en voor organisatieontwikkeling.
 6. De budgettair neutrale effecten te verwerken in de volgende bestuursrapportage van najaar 2022.

Definitieve besluiten functiewaardering HR21 functieboek gemeente Pekela

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de memo “Adviezen zienswijzen”;
 2. Alle overige voorgenomen besluiten in stand houden.
 3. Het functieboek per 01-08-2022 vast te stellen en de waarderingen toe te passen per 01-08-2022 dan wel op specifiek aangegeven data.
 4. De extra incidentele lasten ad € 6.900 over 2021 en de extra structurele lasten ad € 8.100 vanaf 2022 te verwerken in de begroting bij de Collegerapportage 2022 in het najaar.

Urenuitbreiding jongerenwerker de Badde

Het college heeft besloten:

 • Jongerenwerk uitbreiden van 18 naar 36 uur per week voor een periode van 3 jaar.

Inzet beweegcoach

Het college heeft besloten:

 1. Invulling te geven aan de functie van beweegcoach voor 36 uur voor de periode 1 september 2022 tot 1 september 2025.
 2. De Badde de opdracht te geven om de functie van beweegcoach voor 36 uur in te vullen voor de periode 1 september 2022 tot 1 september 2025.
 3. De kosten voor vier jaar ter hoogte van maximaal € 255.000 (€ 85.000 per jaar) te dekken uit de gereserveerde Corona compensatiegelden in de jaarrekening 2021.
 4. De budgettair neutrale wijzigingen te verwerken in de begroting bij de College rapportage in het najaar 2022.

Contractmanagement Wmo begeleiding contractperiode 2022-2026

Het college heeft besloten:

 • Akkoord gaan met het voorstel om het contractmanagement vanuit Oldambt vorm te geven voor de samenwerkende gemeenten; Oldambt, Pekela en Stadskanaal inzake de aanbesteding van de Wmo voor de periode 2022-2026.