Parafenbesluitenlijst 7 januari 2020

Ter kennisname in de vergadering van 7 januari 2020

Bijplaatsen urn in bestaand graf

Datum besluit: 18-12-2019

Poststuknummer: 201901101

Het college heeft besloten:

  1. Bij uitzondering toe te staan dat een urn wordt bijgezet in graf 21-01-04-34 op de begraafplaats Wedderweg te Oude Pekela.

Reactie op regiobrief Gasjaar 2019-2020

Datum besluit: 18-12-2019

Poststuknummer: 201901132

Het college heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van de ingekomen reactie vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  2. Deze brief ter kennisname aan te bieden aan de raad
  3. Hiervoor gebruik te maken van bijgevoegde aanbiedingsbrief

Inkoopbeleid 2020/2021 en Inkoopvoorwaarden 2020

Datum besluit: 18-12-2019

Poststuknummer: 201901137

Het college heeft besloten:

  1. Het inkoopbeleid 2020 / 2021 en de inkoopvoorwaarden 2020 vast te stellen.