Besluitenlijst 31 maart 2020

Aanwezig:

 • Burgemeester: J. Kuin
 • Wethouders: H. Hemmes, J. van Mannekes en H. Busemann
 • Secretaris: J. van der Woude
 • Agendapunt A.8 F. de Vries

Invorderingsmaatregelen t.b.v. de ondernemers in de gemeente Pekela vanwege het coronavirus COVID-19.

Het college heeft besloten:

 1. Voorlopig geen dwanginvordering voor ondernemers plaats te laten vinden.
 2. Coulanter om te gaan met het verstrekken van betalingsregelingen voor ondernemers.
 3. Uitstel van betaling verstrekken aan ondernemers wanneer de situatie er om vraagt. Dit geldt ook voor huren en pachten.
 4. Betaalde leges voor vergunde evenementen die als gevolg van de maatregelen rond het coronavirus geen doorgang kunnen vinden terugbetalen

Proeftuin Boven Pekela aardgasvrij -Afwijken inkoopbeleid

Het college heeft besloten:

 1. In afwijking van het vastgestelde inkoop- en aanbestedingsbeleid opdrachten één op één te gunnen aan Invent Advies B.V. (verder: Invent) en Bareau B.V. te Heerenveen (verder: Bareau) voor adviesdiensten.
 2. De totale opdracht aan Invent te maximaliseren op € 210.000,--en deze per deelopdracht uit te geven.
 3. De totale opdracht aan Bareau te maximaliseren op € 200.000,-- voor het uitwerken van de ontwerpfase voor een mogelijke groengas installatie.

De Wedderklap in Oude Pekela

Het college heeft besloten:

 1. de extra werkzaamheden aan de brug De Wedderklap uit te voeren
 2. hiervoor een bedrag van € 80.000 excl BTW beschikbaar te stellen ten laste van de projectgelden
 3. wethouder Van Mannekes mandateren brief aan de raad te redigeren