Besluitenlijst 1 februari 2022

PMD controle gemeente Pekela

Het college heeft besloten:

  1. Aangehouden tot de volgende week

Uitbreiding capaciteit 'Over de brug' als 'sociaal gemeentehuis'

  1. Het pand Over de brug (H. Hindersstraat 54 Oude Pekela) uit te breiden met een prefab-gebouw en herinrichting van een aantal lokalen/kantoren tot spreekkamers;
  2. Hiervoor (zie besluitpunt 1.) de raad bij de Voorjaarsnota 2022 te vragen een krediet van € 90.000 ter beschikking te stellen;
  3. De uitvoering (zie besluitpunt 1.) vooruitlopend op de vaststelling van de Voorjaarsnota 2022 ter hand te nemen.
  4. Dit grotendeels te dekken door het beschikbare incidentele budget voor de aanpassingen van € 72.000 te storten in de algemene reserve;
  5. De bijbehorende structurele kapitaallasten (zie besluitpunt 2.) van € 5.850,- per jaar en de storting in de reserve (zie besluitpunt 3.) te verwerken in de Voorjaarsnota 2022;
  6. De gemeenteraad middels een raadsbrief informeren