Besluitenlijst 22 juni 2021

Standaard koopovereenkomst voor verkoop gronden bedrijventerreinen

Het college heeft besloten:

  1. Uitgiftebesluit en uitgifteverklaring in te trekken.

  2. Algemene voorwaarden gemeente Pekela d.d. 24-10-1995 in te trekken.

  3. Standaard koopovereenkomst te gebruiken voor verkopen gronden bedrijventerrein.