Parafenbesluitenlijst 1 december 2020

Parafenbesluitenlijst college B en W Pekela week 48

Jaar: 2020

Ter kennisname in de vergadering van: 1 december 2020

Besluiten

24 appartementen Feiko Clockstraat (Action locatie)

Datum besluit: 20-11-2020

Nummer: 202000845

Het college heeft besloten:

 1. Medewerking verlenen om af te wijken van het bestemmingsplan voor de bouw van 24 appartementen aan de Feiko Clockstraat

 2. De raad voor te stellen een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven. De ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen ter inzage te leggen

Verdeelsleutel solidaire en gezamenlijke kosten jeugdhulp 2021-2022

Datum besluit: 27-11-2020

Nummer: 202000846

Het college heeft besloten:

 1. De verdeelsleutel van 2019-2020 voor de solidaire uitgaven en gezamenlijke kosten jeugdhulp te continueren voor 2021 en 2022.

Adviesnota beslissing op bezwaar Wmo

Datum besluit: 27-11-2020

Nummer: 202000853

Het college heeft besloten:

 1. Het advies van de commissie over te nemen en de bezwaren gedeeltelijk gegrond te verklaren.

 2. Het advies van de commissie over te nemen en de overige bezwaren ongegrond te verklaren.

 3. Een proceskostenvergoeding toe te kennen.

Vrijstaande woning Houtstek Oude Pekela

Datum besluit: 27-11-2020

Nummer: 202000865

Het college heeft besloten:

 1. Medewerking verlenen om af te wijken van het bestemmingsplan voor de bouw van een vrijstaande woning aan de Houtstek te Oude Pekela

 2. De ontwerp vergunning gedurende zes weken ter inzage te leggen

Beoordeling vormvrije mer 24 appartementen Feiko Clockstraat

Datum besluit: 27-11-2020

Nummer: 202000870

Het college heeft besloten:

 1. geen milieueffectrapportage (m.e.r.) op te laten stellen in het kader van de afwijking van het bestemmingsplan

 2. de bekendmaking van het ter inzage leggen van de ontwerp omgevingsvergunning aan te vullen met dit besluit

Begroting Zorg en Veiligheidshuis Groningen (ZVHG) 2021

Datum besluit: 27-11-2020

Nummer: 202000881

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de begroting 2021 van het Zorg- en Veiligheidshuis Groningen (ZVHG).