Besluitenlijst 21 juni 2022

Vervangingsinvestering Buitendienst

Het college heeft besloten:

  1. Aanschaffen van een auto.

  2. Deze vervangingsinvestering van afgerond € 35.000 die gepland stond in 2023 één jaar eerder in te vullen.

  3. De daaruit voortkomende kapitaallasten met ingang van 2023 ter grootte van € 5.912 te dekken vanuit de ruimte in de kapitaallasten van € 6.750 die ontstaat door de aanschaf van twee grasmaaiers uit te stellen tot 2023.

  4. De raad bij de kadernota 2022 voor te stellen om de investeringskredieten hier op aan te passen en de structurele kapitaallasten te wijzigen in de meerjarenbegroting 2023-2026.

Overeenkomst Gemeente Pekela en gegunde WMO aanbieders

Het college heeft besloten akkoord geven op de uitkomst van de WMO-aanbesteding.