Over de website

Webredactie

Als u vragen heeft over de inhoud of het gebruik van deze website dan horen we dat graag. Ook kritische of opbouwende opmerkingen zijn van harte welkom. Zo kunnen we onze website steeds verder verbeteren! U kunt uw vragen of opmerkingen mailen naar info@pekela.nl of het laten weten via 0597 617555.

Vormgeving en techniek: Visma Roxit

Toegankelijkheid

Gemeente Pekela streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Tussen 7 en 18 juni 2021 is de content op onze website door een extern bureau onderzocht op toegankelijkheid. De website is getoetst op 50 succescriteria en op basis daarvan is vastgesteld of de website voldoende bruikbaar is voor mensen met een functiebeperking.

In het register van toegankelijkheidsverklaringen is te zien dat de website van de Gemeente Pekela nalevingsstatus B - voldoet gedeeltelijk heeft.

De toegankelijkheidseisen stellen hoge eisen aan pdf's. De gemeente kan op dit moment niet garanderen dat alle pdf's die op de website worden aangeboden aan de toegankelijkheidseisen voldoen. De komende jaren worden oude pdf's vervangen door toegankelijke bestanden.

Privacy

De gemeente Pekela verwerkt persoonsgegevens over u als u gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer u deze gegevens aan ons verstrekt. Alle informatie die u ons verstrekt behandelen wij zoals beschreven in onze privacyverklaring.

Servicenormen

In de servicenormen staat wat u mag verwachten van de gemeente Pekela. De gemeente Pekela staat graag voor u klaar. Wij vinden het erg belangrijk dat u als inwoner of ondernemer makkelijk de weg vindt naar de gemeente. En dat u snel geholpen wordt, ook online.

Copyright

Wij gebruiken fotografie/beeldmateriaal op onze website alleen na toestemming van de betreffende fotograaf. U mag de inhoud van de website kopiëren, verspreiden en doorgeven maar niet bewerken. U dient www.pekela.nl als bron te vermelden.

Sitemap

Op de sitemap vindt u de indeling en opbouw van de website van de gemeente Pekela.

Contact en openingstijden

Alle contactgegevens, adressen en openingstijden kunt u vinden via de pagina contact met de gemeente.