Parafenlijst 26 april 2024

Geluidsinstallatie De Binding

Het college heeft besloten:

  • Opdracht te geven aan dB Audiovisueel voor het plaatsen van een nieuwe geluidsinstallatie in De Binding volgens de bijgevoegde offertes;
  • De raad te vragen een investeringskrediet van €13.000 beschikbaar te stellen bij de Kaderbrief 2024;
  • De meerjarige financiële gevolgen conform de financiële paragraaf te verwerken in de primaire begroting 2025.