Parafenbesluitenlijst 22 februari 2022

Gehandicaptenparkeerplaats

Het college heeft besloten:

  1. Het bijgevoegde verkeersbesluit te nemen om een gehandicaptenparkeerplaats te realiseren aan de Ring in Oude Pekela

Uitvoering artikel 71 Gemeentewet

Het college heeft besloten:

  1. Aan betrokkene conform de bepalingen in artikel 3.2 en 3.3. van de RRPA een vergoeding toekennen.

  2. De incidentele kosten te dekken vanuit het reeds beschikbare budget onder programma 10 Algemene baten en lasten.

  3. Omdat deze kosten verantwoord dienen te worden onder programma 1 Bestuur en organisatie het benodigde budget te verplaatsen naar programma 1 middels een budgettair neutrale wijziging en dit te verwerken bij de voorjaarsnota 2022