Besluitenlijst 8 juni 2021

Beheer en exploitatie De Binding

Het college heeft besloten:

  1. Een dienstverleningsovereenkomst met het bestuur van stichting MFC De Binding aan te gaan met een looptijd tot 31 december 2024.

  2. Aan deze verlenging de voorwaarde te verbindingen dat het bestuur in 2021 moet worden uitgebreid met minimaal 3 personen zodat het bestuur uit 5 personen bestaat

  3. De pachtsom voor het horecagedeelte vanaf 1 januari 2021 tot met 31 december 2024 vast te stellen op € 21.500 per jaar (excl. 21%. BTW)

  4. De vergoeding voor toezicht en schoonmaak vast te stellen op € 94.640 (excl. BTW) per jaar vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2024.

  5. Deze vergoeding wordt betaalbaar gesteld na indiening van een factuur

  6. Met de stichting hiertoe een overeenkomst af te sluiten (concept bijgesloten)

  7. De financiële gevolgen van de nieuwe afspraken (€ 12.740 nadelig) te betrekken bij de actualisatie van de exploitatiebegroting voor het MFC De Binding. In 2021 is het huidige budget voldoende omdat de vergoeding voor inzet schoonmaak en toezicht vanwege de Corona-maatregelen lager uitvalt.

  8. De structurele effecten van de geactualiseerde exploitatiebegroting te verwerken in de meerjarenbegroting van de gemeente bij de najaarsrapportage 2021.

Overeenkomst accountantsdiensten 2021 en verder

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om:

  1. Een overeenkomst aan te gaan met het huidig accountantskantoor ( Hofsteenge Zeeman Groep) voor boekjaar 2021

  2. De aanbesteding van de accountantsdiensten voor de boekjaren 2022 t/m 2025 gezamenlijk met de gemeente Veendam uit te voeren.