Belastingen

Belastingen

Belastingen in de gemeente Pekela, zoals hondenbelasting, rioolheffing, onroerendezaakbelasting en de afvalstoffenheffing. U kunt ook bezwaar maken, een betalingsregeling treffen of kwijtschelding aanvragen.

 • MijnOverheid Berichtenbox

  De gemeente Pekela is aangesloten op de Berichtenbox van MijnOverheid. Hierdoor kunt u post van de overheid digitaal ontvangen. Zo kan de gemeente sneller, efficiënter en duurzamer communiceren.

 • Gemeentebelastingen

  Ieder jaar betaalt u belastingen aan de gemeente. Dit zijn verschillende soorten belastingen. Rond de laatste week van januari krijgt u de belastingaanslag in de brievenbus.

 • Hondenbelasting

  Als inwoner van de gemeente Pekela betaalt u hondenbelasting als u één of meer honden houdt. Voor honden die in een kennel worden gehouden, moet ook hondenbelasting worden betaald.

 • Kwijtschelding gemeentebelastingen

  Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing.

 • Onroerendezaakbelasting

  U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een woning, stuk grond of een garagebox. Of als u eigenaar of gebruiker bent van een bedrijfspand.

 • Taxatieverslag WOZ

  De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van de onroerendezaakbelasting (ozb). De gemeente stelt deze WOZ-waarde vast.

 • Betalingsregeling gemeentebelastingen

  Heeft u op dit moment te weinig geld om de aanslag van de gemeentelijke belasting te betalen? U kunt misschien een betalingsregeling aanvragen.

 • Automatische incasso of bankrekeningnummer wijzigen

  Wilt u de gemeentebelastingen gespreid betalen? Dan kunt u ons toestemming geven het bedrag van uw rekening af te schrijven door een automatische incasso. U kunt ook uw bankrekeningnummer wijzigen.

 • Tarieven belastingen

  Welke belastingen betaalt u in de gemeente Pekela en wat zijn de tarieven?