Parafenlijst 23 januari 2024

Re-integratieverordening Participatiewet Pekela 2024

Het college heeft besloten:

1. De ‘Re-integratieverordening Participatiewet Pekela 2024’ vast te stellen;
2. De ‘Re-integratieverordening Participatiewet Pekela 2017’ in te trekken;
3. Dit voorstel voor te leggen aan de gemeenteraad.