Besluitenlijst 18 oktober

Verlenging beleidsregels Eenmalige Energietoeslag 2022 gemeente Pekela

Het college heeft besloten:

  1. De eerder vastgestelde beleidsregels Eenmalige Energietoeslag 2022 gemeente Pekela te verlengen vanaf 1 juli 2022 tot uiterlijk 1 januari 2023.

Privacy convenant voor onderwijs-gemeenten-jeugdhulp Provincie Groningen

Het college heeft besloten:

  1. Het privacy convenant onderwijs-gemeenten-jeugdhulp Provincie Groningen vast te stellen en bestuurlijk te bekrachtigen binnen het wettelijk verplicht overleg onderwijs -gemeenten (OOGO’s)
  2. Wethouder Van Klaveren te mandateren het convenant onderwijs-gemeenten-jeugdhulp Provincie Groningen te ondertekenen.