Besluitenlijst 9 april 2024

Raadsbrief publicatie aanbesteding Hooiweg en concept-stedenbouwkundige schets

Het college heeft besloten:

  • Kennis te nemen van bijgaande concept-stedenbouwkundige schets voor het project-Hooiweg;
  • Bijgaande brief naar de raad, met bijlage, vast te stellen.


Selectie uit BRP ten behoeve van kinderen- en jongerenparticipatie Nieuwe Pekela

Aanvullend op het besluit van 2 april 2024:

  • Pas de Bijlage 2 van de Regeling ook daarop aan en stel deze opnieuw vast.


Resultaten Cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2022 en 2023

Het college heeft besloten:

  • Kennis te nemen van de uitkomsten van het CEO Wmo 2022 en 2023 (bijlage 1, 2a en 2b).
  • Deze uitkomsten aan te leveren bij onderzoeks- en adviesbureau Enneüs.
  • De uitkomsten van het CEO 2022 en 2023 ter kennisname te brengen aan de gemeenteraad.
  • De wethouder mandateren voor redactionele aanpassingen van de raadsbrief


Managementletter 2023

Het college heeft besloten:

  • Kennis nemen van de bevindingen van de accountant bij de interim controle over 2023.
  • In handen stellen van het MT voor de afwikkeling van de bevindingen


Wijziging “verordening onroerende-zaakbelasting 2024”

Het college heeft besloten:

  • Via bijgaand raadsvoorstel de gemeenteraad voor te stellen de 1e wijziging op de "Verordening onroerende-zaakbelastingen 2024" vast te stellen