Besluitenlijst 24 mei 2022

ENSIA zelfevaluatie 2021 rapportages en collegeverklaring

Het college heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van de rapportage zelfevaluatie Informatieveiligheid 2021

  2. De collegeverklaring Suwinet vast te stellen

  3. De rapportage BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) vast te stellen

  4. De rapportage BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) vast te stellen

  5. De rapportage BRO (Basisregistratie Ondergrond) vast te stellen

  6. De rapportage VDW (Verhogen Digitale Weerbaarheid) vast te stellen

  7. De rapportage WOZ (Waardering Onroerende Zaken) vast te stellen

Samenwerkingsafspraken Housing First gemeente Pekela

Het college heeft besloten:

  1. Ga akkoord met de samenwerkingsafspraken in het kader van de start van het pilotproject Housing First gemeente Pekela;

  2. Laat de burgemeester daartoe bijgaand Convenant samenwerking Housing First gemeente Pekela ondertekenen en aanbieden aan de andere partijen.