Parafenbesluitenlijst 20 oktober 2020

Ter kennisname in de vergadering van: 20 oktober 2020

Ontwerp bestemmingsplan Feiko Clockstraat 107 te Oude Pekela

Datum besluit:16-10-2020

Poststuknummer: 202000738

Het college heeft besloten:

  1. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan “Feiko Clockstraat 107 te Oude Pekela”
  2. Het ontwerpbestemmingsplan “Feiko Clockstraat 107 te Oude Pekela” gedurende 6 weken ter inzage te leggen.
  3. Dit advies en bijbehorende stukken na uw besluit ter kennisneming aan de raad voor te leggen.